Montmeyan - Prestige du verdon
Bienvenue au camping Eouvière

Voorwaarden voor het gebruik van deze site

De diensten te gebruiken www.leouviere.com is onderworpen aan de naleving van de wetgeving.
De camping van Eouvière behoudt zich het recht te verwijderen, zonder mededeling, een bericht, de inhoud of het document niet-conforme.
Deze website is gemaakt in Frankrijk. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan elke andere claim die in contract of onrechtmatige daad kan worden uitgeoefend door de camping van Eouvière. Elk geschil betreffende de interpretatie of tenuitvoerlegging van een contractuele verbintenis krachtens deze site zal de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechterlijke instanties in het Franse recht.

Verantwoordelijkheid

De camping van Eouvière toegezegd alle nodige maatregelen treffen om het bereiken van de meest efficiënte levering van diensten die zij biedt aan de gebruiker. Haar verantwoordelijkheid is niet verantwoordelijk in geval van overmacht of oorzaken buiten haar controle, zoals de onderbreking van de dienst als gevolg van een netwerkstoring tee bellen of de dienstverlener internet. De camping van Eouvière is niet verantwoordelijk voor enig gebruik dat kan worden gemaakt door het internet informatie en diensten beschikbaar op de site.

Camping du château de L'Eouvière, 83670 Montmeyan.

Telefoon: 04.94.80.75.54 - Mail: